Susåskolen - afd. Glumsø
Velkommen til Kantinen på Susåskolen, afd. Glumsøs web-bestilling.

1. Elever og medarbejdere i Glumsø kan bestille mad i kantinen.

2. Du skal oprette en konto.

3. Du skal sætte penge ind på din konto.

4. Du kan bestille mad i kantinen (senest kl. 7.00 samme dag). 0. årg, 1. årg, 2. årg og 3. årg vil få maden bragt over i køkkenet i A-huset inden spisepausen. Øvrige henter selv i kantinen senest kl. 12.20. Ikke afhentet mad vil blive fjernet.

Med venlig hilsen
Jessie

PS. Fra efterårsferien og frem er kantinen lukket om mandagen.

PPS: I perioden 6/4 - 21/4 er kantinen lukket pga. afspadsering, ferie mv.
Frugtordning:
Man kan klassevis tilmelde sig en forældrebetalt frugtordning. Det aftales med klasselærer om klassen ønsker at deltage. Mindst 80 % af klassens elever skal deltage for at klassen kan deltage.
Klassen kan tilmelde sig ordningen for minimum en måned ad gangen.
Prisen er ca.1,50 kr. pr. elev pr. dag. ca. 35 kr. om måneden.
Betaling foregår elektronisk via skolekantinen.

Med venlig hilsen
Brian