Holbæk Kommunes Skolemad
Toplogo

Holbæk Kommunes skolemadsordning er lukket

Hvis du har penge tilbage på din skolemadskonto kan du få dem udbetalt ved at logge ind, vælge "min konto" og "udbetale".

Holbæk Kommunes Skolemad blev etableret som et led i implementeringen af kommunens sundhedspolitik og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mad og måltider. Børn tilbringer en stor del af deres tid i skolen, og derfor er det vigtigt, at skabe rammer der gør det nemt for børnene at vælge at spise sundt i skolen.

Siden oktober 2014 har Holbæk Kommunes folkeskoleelever haft mulighed for at bestille sund skolemad på nettet og få det leveret til skolerne hver dag. I slutningen af 2015 og begyndelsen af 16 er også to privatskoler kommet med. Lærere samt ansatte i AHLI har ligeledes kunne bestille frokost fra skolemadsordningen og derudover har man kunne købe skolemad i kantinerne på Kanalstræde og Jernbanevej.

Skolemadsordningen blev i opstartsperioden støttet med et kommunalt tilskud, og planen var, at den på sigt skulle være økonomisk selvbærende. Det har dog ikke at kunne lade sig gøre at sælge nok til at dette er muligt, hvorfor en fortsættelse af ordningen i næste skoleår, ville kræve et betydeligt kommunalt tilskud. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har derfor besluttet at stoppe ordningen ved indeværende skoleårs afslutning ultimo juni 2016. Udvalget har samtidig bedt om at få undersøgt mulighederne for, om der af anden vej kan tilbydes en frokostordning i skolerne i løbet af det kommende skoleår. Dette arbejde vil gå i gang i det nye skoleår, og I vil blive orienteret, hvis andre måder for køb af skolemad viser sig mulige.

Tak for samarbejdet.

Med venlig hilsen
Holbæk Kommunes Skolemad
Forsidebilleder